Gmina Czarna Dąbrówka ponownie informuje, o przyjmowanych odpadach na terenie oczyszczalni ścieków Czarna Dąbrówka za odpłatnością, następujące rodzaje:

 
  1. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 (zużyte opony)
  2. Odpady pobudowlane o kodzie 17 01 06 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) - dostawca jest zobowiązany dostarczone odpady umieścić w pojemniku na terenie oczyszczalni.
  3. Odpady zielone o kodzie 20 02 01 (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)  odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  4. Odpady ze styropianu o kodzie 17 06 04 (materiały izolacyjne) odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  5. Odpady z folii o kodzie 15 01 06 (opakowania z tworzyw sztucznych) odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  6. Odpady z wełny mineralnej o kodzie 17 06 04 (materiały izolacyjne)  odpady należy dostarczać w workach 100 litrowych.
  7. Godziny przyjmowania odpadów w godz. 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.
  8. Koszt dostawy odpadów do punktu odbioru ponosi Dostawca.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież