Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace wykończeniowe przy przystanku autobusowym w miejscowości Jasień (rybakówka).

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał, w miejscowości Nożyno, w systemie zleconym, uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną, terenu pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gastronomiczno- turystyczną.

Zakład Gospodarki Komunalnej w sołectwie Rokity zakończył prace przy budowie nowego przystanku autobusowego.

Jezioro w Sołectwie Czarna Dąbrówka  zyskało nowe miejsce na estetyczny wypoczynek. Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace  związane z utworzeniem plaży.

Strona 1 z 13