Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XIII/187/5 z dnia  25. lutego 2005 r. działalność rozpoczął od 2 maja 2005 roku (działalność statutową rozpoczął dnia 1 lipca 2005 roku). Wyżej wymieniona uchwała oraz  uchwały nr V/30/2011 z dnia 25. marca 2011 r. wraz z załącznikiem nr 1 oraz uchwała nr X/81/2011 z dnia 28. października 2011 r.  określają Statut  Zakładu Gospodarki Komunalnej a także  formę prawną, finansową, organizacyjną i gospodarczą Zakładu.


Uchwała Rady Gminy z 25/02/2005 powołująca ZGK w Czarnej Dąbrówce 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność na obszarze Gminy Czarna Dąbrówka w następujących  dziedzinach:


1.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w tym:            
- uzdatnianie, dostawa i sprzedaż wody mieszkańcom, instytucjom publicznym i zakładom na
terenie gminy
- budowa i rozbudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody i hydroforni
- eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowych, urządzeń poboru
   i rozprowadzania wody,

2.
Odbiór i oczyszczanie ścieków w tym:
- eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnych,
- budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych
- eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce i Jasieniu

3.
Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Czarnej Dąbrówce:

4.
Prac remontowo-budowlanych zleconych przez Urząd Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
- budowa oraz remonty chodników i gminnych dróg dojazdowych
- remont, modernizacja, przebudowa i naprawa poawaryjna obiektów podległych Urzędowi Gminy

5.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka:
- odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych, placówek publicznych i przedsiębiorstw
- utrzymanie trzech składowisk odpadów stałych
- letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i chodników

6.
Usług transportowych na rzecz Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych:
- utrzymanie i eksploatacja samochodów i maszyn będących w posiadaniu Urzędu Gminy
- wynajem samochodów i maszyn wraz z operatorem
- usługi transportowe pojazdami uniwersalnymi


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież