Gospodarka wodociągowa


Gminna sieć wodociągowa obsługuje 24 miejscowości na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2011 r. wyniosła ponad 110 km. Dzięki naszej sieci rocznie dostarczamy 220 tys. m³ wody do gospodarstw domowych, instytucji i placówek publicznych oraz małych przedsiębiorstw. W naszych zasobach znajduje się 16 czynnych hydroforni. Na bieżąco monitorujemy jakość wód pod względem wskaźników fizycznych i organoleptycznych, parametrów chemicznych oraz bakteriologicznych.


Wykaz Hydroforni w gminie Czarna Dąbrówka

 

1) Czarna Dąbrówka           2 pompy głębinowe
2) Karwno                        2 pompy głębinowe
3) Kleszczyniec                 1 pompa głębinowa
4) Nożyno                        2 pompy głębinowe
5) Unichowo                     2 pompy głębinowe
6) Kartkowo                     1 pompa głębinowa
7) Kozy                           2 pompy głębinowe
8) Mikorowo                     2 pompy głębinowe
9) Wargowo                     2 pompy głębinowe
10) Kotuszewo                 1 pompa głębinowa
11) Bochowo                    2 pompy głębinowe  
12) Dęby                         1 pompa typu S
13) Rokity                       2 pompy głębinowe
14) Jasień                       2 pompy głębinowe
15) Łupawsko                  1 pompa głębinowa
16) Przep.Jasień               2 pompy wirowe

 

Wyniki aktualnych analiz laboratoryjnych dla poszczególnych sieci wodociągowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka możecie Państwo znaleźć poniżej:

1)  Wodociąg w Czarnej Dąbrówce
2)  Wodociąg w Bochowie
3) Wodociąg w Dębach
4)  Wodociąg w Jasieniu
5)  Wodociąg w Jerzkowicach
6)  Wodociąg w Kartkowie
7)  Wodociąg w Kleszczyńcu
8)  Wodociąg w Kotuszewie
9)  Wodociąg w Kozach
10) Wodociąg w Mikorowie
11) Wodociąg w Nożynie
12) Wodociąg w Rokitach
13) Wodociąg w Unichowie
14) Wodociąg w Wargowie

15) Wodociąg w Łupawsku

Wysokość taryf za dostarczoną wodę w zł/m³

(obowiązują od 01.08.2018 do 31.07.2021r.)

Decyzja nr. GD.RET.070/82/02/2018.KR z dnia 13 lipca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa   Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej w Gdańsku zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na okres  od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2021 roku:

 

* Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież