W sołectwie Rokiciny Zakład Komunalny zakończył prace  przy odtworzeniu drogi 400 mb , do trzech posesji w kier. P. Bobkowski.

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał zadanie  remontu drogi 110 mb. w miejscowości Rokity. Nawierzchnia szutrowa została zastąpiona „polbrukiem”.

W sołectwie Nożynko Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie z dofinansowaniem funduszu sołeckiego. Prace dotyczyły budowy chodnika w zakresie których było wykonanie koryta, ułożenie krawężników, obrzeży, wykonanie części oddzielającej jezdnię od chodnika.

W Sołectwie Czarna Dąbrówka  w bieżącym roku  zrealizowane zostały z dofinansowaniem Unijnym dwa odcinki dróg -  ulica Jeziorna z chodnikami i ulica ogrodowa.

Strona 1 z 30