Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał ułożenie  drogi z płyt budowlanych na odcinku ok 300 mb w Kłosach Dolnych. Płyty zostały pozyskane z rozbiórki drogi na ul. Ogrodowej  w Czarnej Dąbrówce.

Zakład Komunalny zakończył prace przy remoncie drogi w sołectwie Kłosy w kierunku P. Czaja i P. Labuda . Na odcinku  500mb sprofilowano drogę, ułożono warstwę osączającą  żwirową, ułożono warstwę gruzobetonu, całość uwałowano.

W trakcie wykonywania inwestycji budowy drogi w miejscowości Nożyno (przy kościele)  uszkodzona została sieć wodociągowa. Wodociąg umieszczony był w innym miejscu niż pokazywała to dokumentacja geodezyjna.

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał remont drogi  w sołectwie Kłosy. Na długości 150 m wykonano prace  związane z poszerzeniem koryta drogi, uprofilowaniem, wykonaniem koryta, ułożeniem warstwy podłoża  żwirowego, ułożenie płyty "Jumbo", ułożenie poboczy z gruzobetonu.

Strona 1 z 28