Zakład Gospodarki komunalnej wykonał remont drogi  w sołectwie Kłosy. Na długości 150 m wykonano prace  związane z poszerzeniem koryta drogi, uprofilowaniem, wykonaniem koryta, ułożeniem warstwy podłoża  żwirowego, ułożenie płyty "Jumbo", ułożenie poboczy z gruzobetonu.

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w miejscowości Kozy poprzez ułożenie nawierzchni kostką „polbruk”.

Zakończone zostały prace przy remoncie chodnika w  sołectwie Jerzkowice 200 mb. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej.

W okresie poprzednich, minionych, dwóch latach narzekaliśmy na susze które spowodowały znaczne obniżenie stanu wód w  ujęciach wody, stawach.

Strona 1 z 27