Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w miejscowości Kozy poprzez ułożenie nawierzchni kostką „polbruk”.

Zakończone zostały prace przy remoncie chodnika w  sołectwie Jerzkowice 200 mb. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej.

W okresie poprzednich, minionych, dwóch latach narzekaliśmy na susze które spowodowały znaczne obniżenie stanu wód w  ujęciach wody, stawach.

Systematycznie wprowadzany jest nowy system budowy naszych dróg. Układaną nawierzchnię za pomocą płyt "Jumbo" zastępujemy  betonem wysokiej klasy  C 25/30.

Strona 1 z 27