Zakład Gospodarki Komunalnej  w ostatnim tygodniu 2018r zakończył zadanie budowy 400 mb drogi gminnej  Kleszczyniec - Osowskie. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Nadleśnictwem  Łupawa.

Sołectwo Kartkowo zrealizowało część  swojego funduszu sołeckiego. Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał uzupełnienie  płyt "Jumbo" na drodze wewnętrznej. 

Paź 31 2018

Remont drogi w Jasieniu

Napisane przez

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace wstępne pod budowę drogi wraz z chodnikiem przy szkole podstawowej w m. Jasień. Prace obejmowały wykonanie  kanalizacji odwadniającej  na długości ok.200 mb.

W sołectwie Rokiciny Zakład Komunalny zakończył prace  przy odtworzeniu drogi 400 mb , do trzech posesji w kier. P. Bobkowski.

Strona 1 z 31